Handla hos oss

Hur handlar jag hos er?

Vi på CDS jobbar som grossist och säljer våra produkter genom återförsäljare i hela landet. 

Har du ett företag och är intresserad av att bli återförsäljare av våra produkter?
Kontakta oss.

Vill du ha hjälp att hitta en återförsäljare av våra produkter?
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
Ring oss på telefon 0303-382060 eller skicka ett mail till info@cdsprodukter.se

Hur lång leveranstid har ni?

Normalt sker levereras från lager i Kungälv samma dag eller dagen efter beställning. Normal transporttid är ett dygn (längre till Norrland och några andra orter). VI använder oss utav DHL. 

Hur gör jag för att handla i webbshoppen?

Är du befintlig kund och vill skapa ett konto för att kunna lägga din a beställningar i vår webbshop? 
Ring oss på telefon 0303-382060 eller skicka ett mail till info@cdsprodukter.se

Är du inte befintlig kund, men har ett företag och är intresserad av att bli återförsäljare av våra produkter? Kontakta oss.

Belysning

Vad är lumen?

Lumen är en enhet för att mäta ljusflöde, vilket motsvarar det totala antalet ljus som emitteras av en källa. Med andra ord är lumen en måttenhet som används för att kvantifiera hur mycket ljus som genereras av en ljuskälla, som till exempel en arbetslampa.

När det gäller belysning är lumen en viktig parameter att titta på eftersom den ger en indikation på hur starkt och ljust ljuset kommer att vara. Ju högre antal lumen, desto starkare är ljuset och desto större område kan belysas.

Det är viktigt att notera att lumen inte är det enda kriteriet för att bedöma kvaliteten på ljuset. Andra faktorer att överväga är färgtemperatur, färgåtergivning och spridningsvinkel. Alla dessa aspekter kan påverka hur effektivt och behagligt ljuset uppfattas av människor.

Vad är lux?

Lux är en enhet för att mäta belysningsstyrkan, det vill säga den mängd ljusenergi som når en yta per kvadratmeter. Med andra ord är lux ett mått på hur starkt ljuset är på en viss plats eller yta.

Illuminans, som mäts i lux (lx), är enheten som används för att kvantifiera hur mycket en yta belyses. Ett lux är definierat som en lumen per kvadratmeter (lm/m2).

Genom att mäta illuminansen kan vi veta hur ljusstarkt det är på en specifik punkt eller plats. Till exempel, om vi säger att det finns 1 lux på 705 meter med ett extraljus, indikerar det att belysningsstyrkan på den punkten är 1 lx.

Vad är Kelvin?

Kelvin-skalan används ofta för att beskriva färgtemperaturen på ljuskällor, där högre Kelvin-värden motsvarar kallare, blåare ljus och lägre värden motsvarar varmare, gulare ljus.

Vi erbjuder fordonsbelysning med olika färgtemperaturer. 

Vilka olika ljusbilder finns det?

Ljusbilden hos extraljus, arbetsljus och LED-ramper påverkas av reflektorns eller glasets utformning. Fjärrljus ger en liknande ljusbild som det vanliga helljuset men sträcker sig längre och bredare. Pencil-ljus ger en smal, längre räckvidd. Flood-ljus ger en bred ljusbild. Kombinationsljus, kallat combo, ger en ljusbild som kombinerar både pencil och flood för bästa möjliga täckning och räckvidd.

Vad betyder E-godkänd?

Enligt reglerna från och med den 1 januari 2005 måste all belysning på en bil, inklusive extraljus, vara EU-godkända. För äldre bilar kan det argumenteras att extraljusen monterades innan denna regel infördes och därför gäller inte regeln retroaktivt. Dock är det upp till varje individ att bestämma om de vill följa bestämmelserna eller inte.

E-märkningen gäller både armatur med ljuskälla och kringutrustning, och allt måste vara e-märkt som helhet. E-märkningen indikerar inte bara att ljuset är godkänt, utan också för vad det är godkänt att använda det för. Det är olagligt att använda en E-märkt sidomarkeringslampa som en främre positionsljus, då får endast en E-märkt godkänd positionsljuslampa användas.

E-märkningen garanterar att belysningen är lämplig för sitt avsedda ändamål. Vissa extraljus kan vara för extrema och därmed inte godkända eftersom de överstiger rimlighetsgränsen. Ljuset kan vara så starkt att det kan orsaka skador på ögonen om man tittar in i det från för nära håll. Därför är lampor med sådan räckvidd inte E-märkta eller godkända. Trots det säljs och används de av lastbilar, rallybilar och bilförare i norra delarna av landet.

Enligt lagen får inte icke E-märkta billampor användas i trafik. I praktiken är det dock sällan trafikpolisen bryr sig om E-märkningen eftersom Sverige inte räknar referenstal och det finns ingen begränsning på hur många extraljus man kan ha.

Texten listar också olika ECE-regler för olika typer av lampor, till exempel reflexer, nummerskyltsbelysningar, blinkers, positions- och markeringslyktor, dimstrålkastare, backljus, dimbakljus, varningsljus, parkeringsljus, varselljus, samt xenon- och LED-strålkastare för extraljus.

Vad betyder referenstal på extraljus?

Referstal är en viktig parameter för E-märkta helljus och extraljus. Enligt ECE-bestämmelser är det tillåtna referenstalet för helljus och extraljus sammanlagt begränsat till 100 på ett fordon.

Referenstalet är tryckt på glaset på alla godkända lampor och fungerar som en indikator på ljusstyrkan hos lampan. Ju högre referenstal, desto mer ljus och starkare belysning kan man förvänta sig från lampan. Detta värde beräknas utifrån flera faktorer, inklusive ljusstyrka, räckvidd och spridning av ljuset.

I Sverige finns det dock ett nationellt undantag från dessa regler gällande referenstal, även om kravet på att all belysning ska vara E-märkt fortfarande kvarstår. Det betyder att det inte finns någon begränsning på referenstal i Sverige, vilket innebär att man kan installera valfritt antal extraljus på sitt fordon. Däremot kan det vara bra att ha möjligheten att koppla ur extraljusen om man kör utanför Sveriges gränser, eftersom vissa länder har begränsningar för referenstal. Genom att kunna stänga av extraljusen kan man undvika att överstiga dessa gränser och alltid vara i enlighet med internationella regler.

Vad betyder IP-klassning?

IP-klassning är en standard för att mäta och kategorisera skyddsnivån för elektroniska enheter, framför allt elektronik och elektriska apparater, mot inträngning av fasta föremål (till exempel damm och partiklar) och vätskor (till exempel vatten).

IP står för "Ingress Protection" (inträngningsskydd på engelska) och följs av två siffror. Den första siffran anger skyddsnivån mot fasta föremål, medan den andra siffran indikerar skyddsnivån mot vätskor. Ju högre siffror, desto högre skyddsnivå.

Den första siffran kan vara mellan 0 och 6 och den andra siffran mellan 0 och 9. Till exempel betyder IP68 att produkten är helt dammtät (skyddsnivå 6) och kan även skyddas mot att kontinuerligt nedsänkas i vatten (skyddsnivå 8).

IP-klassningen används för att ge dig tydlig information om vilken typ av miljö eller användning en produkt är lämplig för. Det är viktigt att notera att en hög IP-klassning inte nödvändigtvis innebär att produkten är helt "vattentät" eller "dammsäker", utan det indikerar endast dess skyddsnivå enligt standarden. Det är därför viktigt att följa våra rekommendationer och användningsanvisningar för bästa resultat.

Vad är en arbetslampa?

En arbetslampa är en extra ljuskälla som monteras på fordonet för att ge bättre belysning i arbetsområdet. Den används vanligtvis för att underlätta arbete på natten eller i mörka och dåligt belysta områden. Dessa lampor ger starkt och riktat ljus för att förbättra sikten och ge bättre arbetsförhållanden. Arbetslampor på fordon kan vara anpassade för olika ändamål.

Vad är ett extraljus?

Ett extraljus på ett fordon är en kraftfull ljuskälla som monteras ovanför eller i närheten av fordonets front för att ge extra belysning och förbättrad sikt i mörka eller dåligt belysta förhållanden. Extraljus används främst för att öka sikten på vägen och för att ge bättre ljusförhållanden vid körning under dygnets mörka timmar. 

Extraljuset är oftast kraftfullare och mer fokuserat än fordons standardstrålkastare. Det kan vara antingen en strålkastare eller en LED-ramp som ger en bredare och längre ljusbild för att täcka en större yta framför fordonet. Extraljus finns i olika typer, inklusive halogen, LED och xenon/HID, som alla har olika fördelar.

Extraljus är en viktig säkerhetsfunktion på fordon som används i mörka och krävande miljöer, som terrängkörning, off-road-aktiviteter eller fordon som används för arbete under natten.

Vad är en LED-ramp?

En LED-ramp, extraljusramp eller LED-bar är en typ av extraljus som används på fordon för att öka belysningen i mörker eller dåligt belysta förhållanden. Den består av flera LED-dioder monterade i en linje. LED-rampar och LED-bars finns i olika längder och storlekar och är tillverkade av slitstarka och vattentäta material för att tåla olika väderförhållanden och terrängförhållanden.

En LED-ramp eller LED-bar är känd för sin höga ljusintensitet och energieffektivitet. 
LED-ramper och LED-bars är populära på grund av deras låga strömförbrukning, hållbarhet och ljusstyrka, vilket gör dem till ett populärt tillbehör för fordon inom olika branscher och för fritidsändamål.


Dessa extraljus kan antingen monteras på fordons tak, frontgrill eller andra lämpliga ställen. 

Vad är ett blixtljus?

Ett blixtljus är en typ av lampa som genererar snabba, intensiva ljuspulser eller blinkningar. Dessa ljuspulser är vanligtvis kortvariga och upprepas med regelbundna intervall för att skapa en visuell effekt av blinkande eller pulserande ljus. Blixtljus används ofta för att signalera nödsituationer, varningssignaler eller för att göra fordon eller utrustning lättare synliga i mörker eller i dåliga sikt- och väderförhållanden.

Blixtljus finns i olika former och utföranden beroende på användningsområdet. 
Inom fordonsindustrin används blixtljus för att ge extra varning och synlighet. Det kan användas som varningsljus på arbetsfordon, eller som varningsljus på fordon som används i vägarbetsområden eller farliga miljöer.

Sammanfattningsvis används blixtljus för att erbjuda visuell signalering och varning i olika sammanhang både inom nödsituationer, trafikmiljöer och för dekorativa syften.

Vad är ett varningsljus?

Ett varningsljus på ett fordon är en ljuskälla som används för att signalera närvaron av ett fordon eller att indikera en specifik situation eller verksamhet. Det används främst för att varna andra förare eller människor i närheten om att vara medvetna om fordonets närvaro och utföra lämpliga åtgärder.

Varningsljuset kan vara en del av fordonets utrustning eller monteras som ett tillägg. Det kan vara antingen fast eller blinkande, och det kan vara i olika färger beroende på användningsområdet och lagstiftningen i det aktuella området.

Inom nödsituationer och räddningstjänst används varningsljus ofta på polisbilar, brandbilar, ambulanser och andra räddningsfordon för att signalera att fordonet är på uppdrag och att andra fordon ska ge väg. Dessa varningsljus är vanligtvis starka och har karakteristiska färger som blått, rött eller gult, beroende på landets bestämmelser.

Inom arbetsmiljöer och vägarbetsplatser används varningsljus på arbetsfordon som grävmaskiner, lastbilar eller hjullastare för att markera deras närvaro och för att varna andra förare om att vara försiktiga. Dessa varningsljus kan vara i färger som orange, gult eller vitt.

Det är viktigt att notera att användningen av varningsljus på fordon regleras av lagar och bestämmelser i varje land eller region. Det är viktigt att följa dessa bestämmelser för att säkerställa säkerheten och undvika lagbrott.

Vad är EMC?

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och syftar på en förmåga hos elektroniska och elektriska enheter att fungera i en elektromagnetisk miljö utan att störa andra enheter eller påverkas av elektromagnetisk störning. EMC är viktigt för att säkerställa att olika elektroniska enheter kan samexistera och fungera korrekt utan att påverka varandra negativt.

Vad är ECE R10?

ECE R10 (Regulation No 10) är en reglering som fastställs av FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) för att fastställa tekniska krav och förfaranden för EMC hos fordon och deras elektroniska system. ECE R10 gäller för alla motorfordon och komponenter som används i fordon, inklusive personbilar, lastbilar, motorcyklar och traktorer. Regleringen har införts för att säkerställa att fordon inte stör eller påverkas av elektromagnetiska fält och att fordonets elektroniska system är tillförlitliga och fungerar korrekt även i en elektromagnetisk miljö.

ECE R10 upprättar gränsvärden för avsiktliga och oavsiktliga elektromagnetiska emissioner från fordon samt krav på elektromagnetisk immunitet för fordon och deras elektroniska system. Detta inkluderar krav på elektromagnetisk strålning, störningar från elektrisk utrustning i fordon och sårbarhet hos fordonets elektroniska system mot externt genererade elektromagnetiska fält.

Syftet med ECE R10 är att säkerställa att fordon är elektromagnetiskt kompatibla och att deras elektroniska system kan fungera korrekt även när de utsätts för elektromagnetiska störningar från omgivande källor eller när de själva genererar elektromagnetiska störningar. Genom att följa ECE R10-reglerna kan fordonsindustrin säkerställa att fordon är säkra, pålitliga och fungerar som avsett i alla slags elektromagnetiska miljöer.

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 artiklar 0 kr
Till kassan
XX dagars öppet köp!
Snabb leverans
Fri frakt